ภาพสะเทือนใจคนไทยทั้งแผ่นดิน!! ขณะทหารนักรบกำลังแบกร่างเพื่อนบนแคร่ไม้ พร้อมลั่นประโยคที่ทำเอาน้ำตาไหล นี่สินะนักสู้ของชาติ

ภาพสะเทือนใจคนไทยทั้งแผ่นดิน!! ขณะทหารนักรบกำลังแบกร่างเพื่อนบนแคร่ไม้ พร้อมประโยคที่ว่า “เพื่อนไม่เคยทิ้ง…ไม่ว่าจะอยู่สถานะการณ์ใด เรามาด้วยกัน…ก็ต้องกลับด้วยกัน” นี่สินะนักรบของชาติ ที่คอยปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้อยู่สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน

ซึ่งอาชีพข้าราชการ ก็มีหลายอาชีพแตกต่างกัน ดังเช่นทหารก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทย เพราะเป็นรั้วของชาติ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักพวกพ้องของตนเอง ดังเช่นทหารกลุ่มนี้เมื่อออกรบ ย่อมมีการบาดเจ็บ สูญเสีย สิ่งที่ทำได้มีเพียงไม่ทิ้งกัน และต้องนำเพื่อนกลับมาด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม

bandicam-2016-11-23-17-20-30-809

.

1

.

2

.

3

จากภาพนี้ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่า ทุกคนย่อมมีความสำคัญ มาด้วยกัน ก็ต้องกลับด้วยกัน หวังว่าทุกคนจะมีใจรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อมีความรัก สามัคคีกัน เชื่อว่าเราจะปกป้องแผ่นดินได้นานชั่วลูกชั่วหลาน เป็นแรงใจให้ทหารทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ