เตือนภัยด่วน!! ใช้ “ทิชชู่เปียก” ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงถึงชีวิต

baby-wipes-cover

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงสุ่มเก็บตัวอย่างยี่ห้อต่างๆ ที่จำหน่ายในท้องตลาด ในราคาระดับตลาดล่างถึงระดับกลาง จากแหล่งผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 จำนวน 44 ตัวอย่าง 254 รายการ ผลการสำรวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยาพบว่าทุกตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa , Candida albicans และ Clostridium spp. แต่พบ 2 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลชีววิทยา เนื่องจากมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญโดยใช้อากาศมากกว่า 1,000 cfu/g ซึ่งอาจมีสาเหตุจากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงขั้นตอนการเตรียมและเก็บรักษาส่วนประกอบต่างๆ

main_wet_wipe

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้ดีและสะดวก แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกนั้น จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม และมีข้อมูลจาก USFDA เรียกเก็บผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบบเปียกบางยี่ห้อคืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบจุลินทรีย์ในกลุ่ม Pseudomonas ปนเปื้อน

สำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัยนั้น ผู้บริโภคควรเลือกที่มีฉลาก ระบุชื่อส่วนผสม วิธีใช้ ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า และวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจน ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีกลิ่นปกติ สีเปลี่ยน มีรอยด่างดำ เป็นต้น

dreamstime_s_39359819

พร้อมสังเกตส่วนประกอบสำคัญโดยละเอียด หากมีประวัติการแพ้สารใดมาก่อน และควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ รา หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเด็กหรือบริเวณผิวบอบบางรอบดวงตา ผิวที่อักเสบ มีสิว หรือมีบาดแผล จะมีความเสี่ยงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ทั้งนี้ หากใช้เครื่องสำอางแล้วมีอาการแพ้ เป็นผื่นแดง บวม อักเสบ ต้องหยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นๆ และไปพบแพทย์ทันที