เชียงใหม่อ่วม!! ซากกระทงนับแสนลอยขวางหน้าประตูระบายน้ำ นี่หรือคือวิธีขอขมาพระแม่คงคา

%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2

ช่วงเช้าหลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานประเพณียี่เป็ง ตลอด 3 วันตั้งแต่วันที่ 12-15 พ.ย.59 ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และได้มีการนำกระทงลอยลงในลำน้ำตลอดช่วงการจัดงาน โดยกระทงที่ถูกลอยในลำน้ำเหล่านี้ได้มากองรวมกันที่บริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง ต.ป่าแดด มีซากกระทงจำนวนมากลอยไปค้างอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ และซากกระทงยังไหลมาตามกระแสน้ำอย่างต่อเนื่อง และลอยอยู่เหนือน้ำติดกันเป็นแพกว้าง มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยตลอดช่วงของการจัดงานจนถึงวันนี้คาดว่าจะมียอดรวมสะสมรวมน้ำหนักหลายพันตัน

60724-696x392

ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ร่วมกับทางประชาชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงเก็บซากกระทงและขยะมูลฝอยในลำน้ำปิงอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเหมือนเช่นทุกปี โดยการนำเรือท้องแบน พร้อมยานพาหนะเครื่องจักร และอุปกรณ์ ช่วยกันเก็บซากกระทงและขยะมูลฝอยในลำน้ำที่ลอยมาติดและกองเต็มบริเวณด้านหน้าประตูน้ำ รวมถึงตามจุดต่างๆ ทั่วลำน้ำปิงที่มีการจัดงาน เพื่อคืนความใสสะอาดให้กับลำน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำปิง อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในแม่น้ำปิงให้กลับมาใสสะอาด และเพื่อนำเศษขยะมูลฝอย เศษวัสดุกระทง และเศษวัชพืช ไปกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนซากกระทงจำนวนมากที่ได้ทำการเก็บขึ้นมาแล้วนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้นำไปดำเนินการทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

60727-696x392