ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว!! “บทสวดคาถาลาภลอย ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ” เงินทองไหลมาเทมา ต้องลองสักครั้ง

วันนี้นำคาถาดีๆมาฝากกัน สำหรับท่านที่อยากมีเงินเยอะๆ มีเงินล้าน อยากรวยอยากมีโชคลาภ ให้ท่อง คาถาเงินล้าน นี้ทุกวันหลังจากท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนแล้วจะยิ่งเสริมให้คุณมีโชคลาภมีเงินล้านได้อย่างต้องการเลยทดลองกันดูนะกับคาถามหาลาภ หรือ คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพุทธานุสติ

3

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี
มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลังการมรณภาพ สังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไป และได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบันนี้

5

.

6

ปัจจุบันพระคาถาเงินล้านของท่านได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

1

สวดทุกวัน คาถาเงินล้านนี้บอกเลยว่ามีโชคด้านเงินเข้ามาจริงๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ลองสวดคาถามหาลาภหลังบทสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ลองทำกันดู ไม่เสียหายแถมยังทำให้จิตใจเราว่างขึ้น สมาธิ และสติก็จะมาด้วยนะครับ