ข้อมูลดีๆ แชร์วนไป!! รู้ไหม? “บาดเจ็บจากรถหมดกังวลมีคนจ่าย” เช็คสิทธิ์ที่เราควรได้ด่วน

เเชร์กันต่อๆไป !!! หลังมีสมาชิกทางเฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า เกิดผล แก้วเกิด ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ”เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย” โดยระบุข้อความดังต่อไปนี้ 

bandicam-2016-11-13-09-44-16-630

หลักเกณฑ์

1.กรณีแรก รับสิทธิทันที ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดถูก

1.1 ). บาดเจ็บ = ตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

1.2. สูญเสียอวัยวะ = 35,000 บาท

1.3. เสียชีวิต/ ทุพลภาพ = 35,000 บาท

2 . ค่าสินไหมทดแทน (จ่ายหลักจากพิสูจน์ถูกผิดแล้ว)

2.1. บาดเจ็บ / ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท

2.2 สูญเสียอวัยวะ

ก. นิ้วขาด 1 ข้อ ขึ้นไป = 200,000 บาท

ข. สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน = 250,000 บาท

ค. สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน = 300,000 บาท

2.3 เสียชีวิต / ทุพลภาพ = 300,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ได้รับค่าชดเชยในการรักษาตัว วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน (สำหรับฝ่ายที่ถูกเท่านั้น )

14955871_227547864322984_194928116390371849_n

ขอขอบคุณ เกิดผล แก้วเกิด