จบดราม่านะ!! “ผอ.กพท.” ยันกรณีวาทยากรชื่อดังร้องเพลงบนเครื่องมีความผิด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถ้ารู้จำนวนปีที่ติดคุกบอกเลยเจ้าตัวมีหนาว

กรณีมีการตั้งคำถามถึงคลิปดังที่มีการนำร้องเพลงบนเครื่องบินขณะที่ เจ้าหน้าที่บนเครื่องพยายามร้องขอให้ยุติ สร้างความไม่พอใจเกิดขึ้น กระทั่งมีการตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานการบิน ว่าการบินมีมาตรฐานแบบไหน และสามารถร้องเพลงบนเครื่องบินได้หรือไม่

4

โดย นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยว่า ตามกฎหมายได้ให้อำนาจลูกเรือและกัปตันในการดูแลความปลอดภัยบนเครื่องบิน หากมีการประกาศขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามในลักษณะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเองและภาพรวมความปลอดภัยบนเครื่องบิน ผู้โดยสารก็ต้องปฏิบัติตาม โดยไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ให้อำนาจดูแลอยู่ในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องใช้กันทั่วโลก

1

อย่างไรก็ตามใน มาตรา 7 ได้มีการระบุความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ว่า ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน ที่เป็นคําสั่งเพื่อ รักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ก็เอาเป็นว่าเมื่อขึ้นเครื่องก็ควรนั่งบนที่นั่งให้เรียบร้อย ดีกว่าจะมาดราม่ากันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับ บ้านมีกฏบ้าน เมืองมีกฏเมือง แต่ละประเทศก็มีกฏหมายที่คล้ายๆกัน ควรเคารพสิทธิของกันและกัน แล้วประเทศของเราจะน่าอยู่ขึ้นนะครับ