อ่านแล้วยิ้มตาม!! “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงใช้หนังยางรัดขากางเกง “ในหลวง ร.๙” ที่เปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้ง

พสกนิกรไทยทราบกันดีอยู่แล้วว่าบ่อยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงงานที่จังหวัดต่างๆหรือเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร จะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆด้วยบ่อยครั้ง จนมีเรื่องเล่าสุดประทับใจเผยแพร่ออกมาอยู่บ่อยๆ ตอนหนึ่งในบทความจาก อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด ได้เล่าไว้ในหนังสือ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ” เกี่ยวกับภาพที่พสกนกรอาจจะไม่ทราบว่ามีความหมายและมีที่มาที่ไปสุดประทับใจเช่นนี้

เรื่องราวจาก อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด

“ภาพนี้ เป็นเหตุการณ์ที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ขณะจะเข้าไปดูสถานที่ ผมเองได้เข้าไปสำรวจหาตำแหน่งจุดหมายมาแล้วครั้งหนึ่ง กำลังออกมาเพื่อนำเสด็จฯ พระองค์ท่านเข้าไป เมื่อผมไปสำรวจมาแล้วเห็นว่าส่วนใหญ่ทางที่จะเดินเข้าไปเป็นป่ากก รกทึบ มีทากดูดเลือดเป็นจำนวนมาก จึงได้เตรียมตัวป้องกันโดยเอาชายขากางเกงใส่ไว้ในถุงเท้า แต่พระองค์ทรงเฉยๆ ไม่ได้เกรงแมลงสัตว์กัดต่อย หรือทากเลยสักนิด”

11018773_10153163472272922_7273253096381715984_o

“ครั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเห็นผมเตรียมตัวผจญทากอย่างเต็มที่ ก็เลยจัดเตรียมแต่งพระวรกายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการนำหนังยางมาผูกชายขาพระสนับเพลา (ขากางเกง) ของพระองค์ให้กระชับ และนำชายขาพระสนับเพลาใส่ไว้ในถุงพระบาท(ถุงเท้า) เช่นเดียวกับผม”

จากหนังสือ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ” โดย อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด