ยอมถอย!! สมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศยุติบทบาท ถูกสังคมตราหน้าเป็นผู้ร้าย ขนาดร่วมมือกับรัฐบาลยังไม่เป็นผล

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97

วันที่ 3 พ.ย. ที่สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้มีการเปิดแถลงข่าว ประกาศยุติบทบาทตัวเอง พร้อมออกแถลงการณ์ใจความสรุปว่า เนื่องจากความเข้าใจผิดที่ว่าโรงสีเป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นตัวการสำคัญที่สามารถกำหนดราคาข้าวเปลือกได้ตามใจชอบ ทั้งนี้ ในความจริงนั้น โรงสีข้าวไม่สามารถจะกำหนดราคาข้าวสารเองได้ เมื่อแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ต้องขายข้าวสารผ่านพ่อค้า โดยที่พ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาซื้อขายข้าวสาร

1369449701

การดำเนินงานของสมาคมโรงสีข้าวไทยต่อสถานการณ์ข้าวไทยนั้น สมาคมยืนบน 2 หลักการที่สำคัญคือ

หลักการที่ 1 สมาคมโรงสีข้าวไทยต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล
หลักการที่ 2 ชาวนาต้องมาก่อน ดังนั้น จึงขอปฏิเสธกระแสข่าวที่ออกมาว่า โรงสีบางแห่งกดราคารับซื้อข้าวเปลือก หรือโรงสีร่วมมือกับฝ่ายการเมืองเพื่อกดราคาเพื่อหวังผลทางการเมือง

87536

แต่จากกระแสข่าวดังกล่าวที่สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเชิงลบ แม้สมาคมจะพยายามให้ความร่วมมือกับทางราชการ และให้ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมแก่ผู้ค้าคือชาวนา ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีข้าวไทยจึงขอยุติบทบาทในคณะกรรมการต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป