งามดั่งสรวงสวรรค์!! รวมภาพสถานที่ตกแต่งจุดถวายความอาลัย แด่ “ในหลวง ร.๙” สุดงดงามสมพระเกียรติ

อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันนำมาซึ่งความโศกเศร้าของชาวไทยทั่วโลก พสกนิกรต่างรวมใจกันตกแต่งสถานที่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย ให้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งแต่ละที่ ก็จัดได้อย่างงดงามสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

.

15