แบงค์ชาติเปิดประวัติ!! ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 5 แสนบาท กับวาระโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน

เมื่อปีพุทธศักราช 2543 แบงก์ชาติได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ชนิดราคา 500000 บาท และชนิดราคา 50 บาท เพื่อเทิดทูนความรักที่มีต่อกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย…นับเป็นความรักที่หาที่สุดมิได้ และเป็นบุญบารมีของพสกนิกรที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้

แบงก์ชาติเผยแพร่ข้อมูลธนบัตรที่ระลึกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9

ที่มา : ร้อยรัก หนังสือแนะนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท : ข้อมูลจาก สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย #KingBhumibol #แบงก์ชาติ #ธนบัตรที่ระลึก

14522751_10154822406794835_3955711778015420542_n

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท เป็นธนบัตรชนิดราคาสูงที่สุดของธนบัตรไทย ได้เริ่มนำออกจ่ายแลกให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543
จัดพิมพ์จำนวน 1,998 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด

(1) ชุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและ อารบิก จำนวน 999 ฉบับ

(2) ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ

14713785_10154822406804835_8155838950107395158_n 14729215_10154822406799835_166974158604894204_n 14713649_10154822407129835_2597713707936455626_n 14691103_10154822407124835_4194508223526849434_n 14591633_10154822407119835_2896842412275212107_n

14716303_10154822407384835_6312885408472824782_n 14606270_10154822407389835_8567117961424119573_n14731162_10154822407394835_560164027141366102_n 14732254_10154822407554835_5922415159348465122_n 14581452_10154822407539835_4329914214237449215_n14680524_10154822407579835_4062767795586887379_n14666252_10154822407714835_145480006161882177_n