อึ้ง!! ชาวจีนนับหมื่นแห่แย่งยื่นใบสมัคร งาน หลังบริษัทเปิดรับแค่ 1 ตำแหน่ง อะไรจะดีเว่อร์เบอร์นี้

อึ้ง !! บัณฑิตชาวจีนแห่สมัครงาน นับหมื่นคน เพื่อยื่นใบสมัครเป็นพนักงานต้อนรับของพรรคสันนิบาตประชาธิปไตย และรับเพียงแค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การสมัครเข้าเป็นพนักงานของรัฐในจีนมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมาก

1

ล่าสุดพบว่า ตำแหน่งพนักงานต้อนรับของพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน (China Domecratic League public reception staff) มีประชาชนยื่นใบสมัครมากถึง 9,837 คน

เนื่องจากมีผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากทุกปี ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง หน่วยงานต่างๆ ของจีนจึงได้กำหนดเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติสูง และมีทักษะการทำงานเฉพาะด้าน

                                                                                   4

งานบางอย่างมีคนสนใจสมัครมาก เพราะกำหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างๆ  หลี่ จง โฆษกสำนักงานเจ้าหน้าที่พลเรือนของจีน กล่าว ใครก็ตามที่ “จบปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานรากหญ้ามาอย่างน้อย 2 ปี” ก็สามารถยื่นใบสมัครเป็นพนักงานต้อนรับของพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยได้

ขณะเดียวกัน งานอีก 223 ตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของธนาคาร และนักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องไปประจำการในสถานที่ห่างไกลอย่างเขตปกครองตนเองมองโกเลียในและซินเจียง แทบจะไม่มีใครยื่นใบสมัครเข้ามาเลย

หลี่ ระบุว่า ตำแหน่งงานเหล่านี้ยังว่างอยู่ เนื่องจากสถานที่ทำงานนั้น “ไกลปืนเที่ยง” เสียเหลือเกิน ปีนี้มีประชาชนราว 1.4 ล้านคนสมัครสอบเข้าทำงานผ่านสำนักงานเจ้าหน้าที่พลเรือนจีน เฉลี่ยมีผู้สมัครงานตำแหน่งละ 49.5 ราย ปีที่แล้ว สัดส่วนผู้สมัครต่อตำแหน่งงานก็อยู่ที่ 46 : 1 เมื่อปี 2013 ตำแหน่ง “พนักงานตรวจสอบของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำเขตเทศบาลนครฉงชิ่งและหนานชวน” มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า 9,400 คน

และชาวจีนมีประชากรที่มาก จึงทำให้การแข่งขันมีสูงมาก แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า ทั้งพรรคจะรับพนักงานต้อนรับเพียงตำแหน่งเดียว