ดูทีไรน้ำตาก็ไหล!! “พระเจ้าแผ่นดิน 1 เดียวในโลก ที่ทรงขับรถลุยน้ำเพื่อไปดูแลพสกนิกร

หลายคนคงเคยคุ้นกับภาพๆนี้ ในอดีต ตอนนั้น เมื่อได้เห็นภาพนั้ ทุกคนคงนึก ขนาดลำบากขนาดนี้ “คณะของในหลวง” ยังไปถึงที่ แต่วันนี้ เมื่อทราบแล้วจะยิ่งซาบซึ้งมากขึ้น เพราะรถคันนี้ …พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขับลุยน้ำเอง

02-10

“….เวลาตามเสด็จฯ นั้น หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นเขา เราก็ต้องปีนเขาด้วย พระองค์ทรงรับสั่งว่าการทำงานพัฒนาร่างกายเราต้องแข็งแรง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ฉันเคยฝึกแบกของเดินขึ้นเขา เพราะถ้าเกษตรกรพื้นที่สูงอยากให้เราเดินขึ้นไปดูไร่ของเขาบนภูเขาก็ควรพยายามไป เขาชี้ให้ไปดูอะไรก็ต้องไป ถึงแม้บนยอดเขาจะมีกาแฟเพียงต้นเดียวก็ต้องขึ้นไป บางครั้งปีนเขาตั้งหลายลูกเราก็ต้องไปเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรและผูกมิตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน พระองค์เสด็จฯ ไปทุกที่

ที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหนังสือที่พระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งลงไปอยู่กลางน้ำแถวจังหวัดนราธิวาส พอเปิดประตูออกไปเป็นพงหนามพอดี นอกจากลงน้ำแล้วยังมีพงหนามอยู่ในน้ำด้วย และพอเวลาเสด็จฯ ไปถึงที่ไหนก็จะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทุกคน จนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าขืนทรงทักคนทุกจุดอย่างนี้ กว่าจะถึงวังก็ Good Morning และไปทีไรก็ Good Morning ทุกที…”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถามตรงๆ …ใครคิดบ้างว่าจะมี “พระเจ้าแผ่นดิน” พระองค์ไหนในโลก ที่ทรงขับรถเอง..แถมขับลุยน้ำแบบนี้ เพื่อไปดูแลพสกนิกร ไม่ใช่ “พระเจ้าอยู่หัว” ของไทย คิดหรือว่าจะมี “พระเจ้าแผ่นดิน” พระองค์ไหนในโลกทรงปฏิบัติเช่นนี้

ในภาพนี้ เป็นภาพในหลวงทรงขับรถยนต์ลุยน้ำด้วยพระองค์เองขณะตรวจเยี่ยมพสกนิกรที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีสมเด็จพระเทพฯ ประทับไปด้วย

004267d5c

รถพระที่นั่งคันนี้ เป็นรถ JEEP GRAND WAGONEER ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดในสายการผลิตรถรุ่นนี้ ผลิตโดยบริษัท AMC หรือ American Motor Company พร้อมปรับแต่งให้มีการใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน JEEP GRAND WAGONEER คันนี้ จอดเก็บรักษาอยู่ที่หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เพื่อให้ประชาชนได้ชม “รถพระที่นั่งแห่งตำนาน” คันนี้

dsc04960