ย้อนชมภาพ “ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์” กับพระราชกรณียกิจอันงดงาม ที่คนไทยทั้งประเทศไม่มีวันลืม!!!

เชื่อว่าหลายๆคนคงจะยังคงคิดถึง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ หรือ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี

หรือมีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ภายหลังได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ อันมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ ในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งพระวรชายาก็ทรงวางองค์ได้อย่างเหมาะสม และปฎิบัติภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ประชาชนหลายคนต่างประทับใจใน กิริยาที่งดงามและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

3

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

4

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

5

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

6

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

7

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

8

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

9

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

11

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร

12