น้ำตาไหลพราก!!ครั้งพ่อหลวงทรงเคยตรัสเรื่อง “การวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์” ที่ลูกๆต้องฟัง (ชมคลิป)

ลูกพ่อต้องฟัง พ่อหลวงทรงเคยตรัสเรื่องการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ (ชมคลิป)

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  ซึ่งในปีนั้น พระองค์ท่าน ได้ตรัสถึงเรื่องการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้อย่างน่าฟัง และอยากให้ทุกคนได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสในวันนั้นอย่างละเอียด