ขอเดินตามพ่อ!! “หมอริท” วางเป้าหมายสานต่องานพ่อหลวง กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลผู้ป่วยทุรกันดาร