ชีวิตนี้ต้องไปกราบสักครั้ง!! “รอยประทับพระบาทหนึ่งเดียวในโลก” ที่ทรงประทานพรให้กำลังใจแก่เหล่าทหารกล้า เชียงราย

กำลังใจหลัง ‘รอยพระบาท’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับรอยพระบาทลงบนปูนปลาสเตอร์ ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากนายทหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ในการสู้รบกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในภาพ พ.ท.วิโรจน์ ทองมิตร กำลังสวมถุงพระบาทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประทับรอยพระบาท ณ ฐานปฏิบัติการ พญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย… “แค่ได้สวมถุงพระบาทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงานทุกๆ คน ตราบจนวันนี้”

ziojayr7_6

ในการเสด็จฯครั้งนั้น แม้สถานการณ์ควันไฟจากการสู้รบจะเพิ่งสงบได้หมาดๆ ยังคงสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย เพราะในเขตพื้นที่ดอยพญาพิภักดิ์ ถือเป็นหนึ่งในเขตที่มีความรุนแรงที่สุด เพราะเป็นประตูในปฏิบัติการประสานกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ในไทย ลาว และ เวียดนาม แต่ด้วยน้ำพระทัยอันกล้าหาญ พระองค์ท่านทรงรับการมอบตัวและมอบอาวุธต่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเพื่อรับเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทำให้ความขัดแย้งยุติลง ความสงบสันติสุขกลับคืนมา ในเรื่องนี้ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือ ‘เที่ยวตามพ่อ’ ว่า…

“…เมื่อพระองค์ท่านถอดรองพระบาท(รองเท้า) ได้เผยให้เห็นถึงถุงพระบาทที่ขาด ก่อนจะถอดถุงพระบาท และได้ประทับพระบาทลงในเบ้าพิมพ์ที่เป็นปูนปลาสเตอร์ผสมหมาดๆ

ถุงพระบาทนั้น คือสิ่งที่ได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นทั้งนักทฤษฎีและปฏิบัติ พระองค์มิใช่พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานแต่เพียงสถานเดียว แต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเรียบง่าย สมถะ รู้จักคุณค่าของการใช้สิ่งของมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ใดในโลก หรือยิ่งกว่าสามัญชนแม้กระทั่งพสกนิกรมากหลายที่ยังดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความพอเพียงเช่นนั้นไม่ได้…”

293924

เห็นการประทับรอยพระบาทของในหลวงแล้วทำให้คิดถึง ถนนแห่งเกียรติยศที่ฮอลลีวูด อเมริกา แต่ความหมายของการประทับของในหลวงนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนัก เพราะนี้คือขวัญและกำลังใจที่ให้ไว้ ทั้งเป็นสิ่งเตือนใจ และให้กำลังใจเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญ หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านไม่เคยประทับรอยพระบาทลักษณะนี้ที่ไหนอีกเลย ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีรอยพระบาทในหลวงของเราอยู่ ปัจจุบันได้รับการเชิญมาไว้ที่ ดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย