เคยได้ฟังกันหรือยัง?! “เพลงชาติไทยรุ่นแรก” ก่อนเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบัน แชร์วนไปให้คนไทยได้รู้

เคยได้ฟังกันหรือยัง?! “เพลงชาติไทยรุ่นแรก” ก่อนเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบัน และคุณตาท่านนี้ก็ยังคงร้องได้ แม้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ แต่คุณตาก็พยายามที่จะร้องด้วยความรักชาติไทย โดยเนื้อร้องมีอยู่ว่า

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง

ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า

สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณมา

รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี

ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่

เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท

สยามสมัยโบราณรอดตลอดมา

อันดินสยามคือว่าเนื้อของไทย

น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า

เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา

เราจะสามัคคีร่วมมีใจ

รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี

ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้

เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย

สถาปนาสยามให้เทิดไทย ไชโยฯ

bandicam-2016-10-19-09-24-50-702

.

bandicam-2016-10-19-09-24-52-540

.

bandicam-2016-10-19-09-24-55-920

ลองมาฟังคุณตาร้องเพลงชาติไทยสมัยก่อนดีกว่า

.

.

ลองฟังเพลงชาติไทยสมัยก่อนแล้ว กับที่คุณตาร้อง เป็นอย่างไรกันบ้าง และที่คุณตาร้องเพลงนี้ได้ เพราะคุณตาได้เกิด ปี พ.ศ. 2470 ด้วยครับ แต่เพลงชาติไทยในปัจจุบัน เป็นทำนองที่คนจะเข้าใจได้ง่ายกว่า