รีบคัดลอกรูปเก็บไว้เลย!! นิตยสารดิฉันเผยภาพหายากของ “พ่อหลวง” บนปกหนังสืออายุกว่า 20 ปี

ร่วมน้อมรำลึกและไว้อาลัยแด่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เคยปรากฎอยู่บนปกนิตยสาร ประจำเดือนธันวาคมในแต่ละปีนับตั้งแต่อดีต ในการนี้ จึงขอรวบรวมภาพหน้าปกอันทรงคุณค่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมร่วมกัน ณ บัดนี้

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 475 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2539

475

ภาพปก: ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ปีที่ 21 ฉบับที่ 499 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2540

499

ปีที่ 21 ฉบับที่ 523 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2541

523

ภาพพระราชทาน ปีที่ 23 ฉบับที่ 547 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2542

547

ปีที่ 24 ฉบับที่ 571 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2543

571

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 24 ฉบับที่ 595 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2544

595

ปีที่ 25 ฉบับที่ 619 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2545

619-734x1024

ปีที่ 26 ฉบับที่ 643 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2546

643-738x1024

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 27 ฉบับที่ 667 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2547

667-1-731x1024

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 28 ฉบับที่ 691 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2548

691-759x1024

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 29 ฉบับที่ 703 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2549

703-728x1024

ภาพปก: เริงศักดิ์ บุณยวาญิชย์กุล ปีที่ 29 ฉบับที่ 715 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2549

715-754x1024

ปีที่ 30 ฉบับที่ 739 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

739-766x1024

ปีที่ 31 ฉบับที่ 763 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551

763-1-1-755x1024

ปีที่ 32 ฉบับที่ 787 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2552

787-1-1-752x1024

ภาพปก: อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 811 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2553

811-765x1024

ปีที่ 34 ฉบับที่ 835 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554

835-1-752x1024

ภาพปก: อาจารย์ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 859 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555

859-1-754x1024

ปีที่ 36 ฉบับที่ 883 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2556

883-760x1024

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 37 ฉบับที่ 907 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557

907-1-752x1024

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 926 ประจำเดือนธันวาคม 2558

926-1-780x1024

ขอบคุณภาพจาก “นิตยสาร “ดิฉัน”