เผยภาพสุดปวดใจ!! พระกรณียกิจของพ่อหลวง ที่ทรงเสด็จฯออกอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย

โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเสด็จฯ อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลทหาร และอัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 17.12 น.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7