ซาบซึ้งหาที่เปรียบไม่ได้!! สาเหตุที่ทำไม? “พระราชินี” ถึงทรงไม่เคยยืนค้ำศีรษะประชาชน

ซึ้งหาที่เปรียบมิได้ !! หากได้ชมคลิปพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเห็นได้บ่อยครั้งเลยเมื่อเวลาที่พระองค์ทรงตรัสกับประชาชน พระองค์มักจะนั่งอยู่เสมอไม่เคยเลยที่พระองค์ท่านจะยืนค้ำศีรษะของประชาชน

จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2525 ว่าในหลวงทรงรับสั่งกับพระราชินีว่าไม่ให้ยืนค้ำหัวประชาชน

1

.

2

.

3

.

4

.

bandicam-2016-10-18-16-48-12-857

.

bandicam-2016-10-18-16-48-14-825

.

bandicam-2016-10-18-16-48-17-384

.

bandicam-2016-10-18-16-48-21-130

.

จากคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระราชินี เมื่อเสด็จไปที่ใดก็ตาม พระองค์ทรงไม่เคยยืนค้ำหัวประชาชนเลย