ขนลุก!! ปริศนาคำทำนาย “10 ยุคพยากรณ์” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ส่องยุคที่ 10 ด่วน

หลังจากที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ตอนเที่ยงคืน เช้าวันรุ่งขึ้น นายอาญาราช ศิษย์ก้นกุฏิ ของเจ้าประคุณสมเด็จ ได้เข้าไปทำความสะอาดพบกระดาษ ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ได้เขียนไว้ ดังนี้ ” มหากาฬ พาลยักษ์ รักมิตร สนิทธรรม จำแขนขาด ราษฎร์โจร ชนร้องทุกข์ ยุคทมิฬ ถิ่นกาขาว ชาววิไล “

1

คำพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็นยุคๆ ทั้งหมด 10 ยุค ให้เห็นว่าบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นอย่างไร โดยเชื่อกันว่านี่คือคำทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่แม่นยำ และสร้างความประหลาดใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบมา สาระสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละรัชสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏเป็นบทพิสูจน์ของคำทำนายเป็นอย่างดี

ส่วนคำอธิบายขยายความคำทำนายที่ปรากฏในหนังสือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ซึ่งเป็นของ มหาอำมาตย์ตรี ทิพโกษา นั้นมีความหมาย ดังนี้

2

1. รัชกาลที่ 1 ได้ทรงปราบดาภิเษก ในการนี้ได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีพระบรมราชโองการปราบพวกไม่เห็นด้วย มีการสังหารล้างโคตรถึง 82 ครอบครัว จึงเรียกยุคมหากาฬ

2. ในปี พ.ศ. 2363 ได้เกิดโรคระบาดมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก รัชกาลที่ 2 ได้ทรงรับสั่งให้ทำพิธียิงปืนใหญ่รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง และให้อัญเชิญพระแก้วมรกตเป็นการขับไล่ และปลอบขวัญพลเมือง ในที่สุดโรคร้ายสงบในทำนองเดียวกับการสวดภาณยักษ์ขับไล่ภูตผี

3. มีการเริ่มต้นเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อันได้แก่อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น

4. สนับสนุนการเผยแพร่จริยธรรม ตลอดจนการพระศาสนาต่างๆ พระองค์เองก็ทรงฉลองพระองค์ชุดขาวถือศีล 8 อย่างเคร่งครัด ฟังธรรมทุกวันพระ

5. เสียดินแดนให้แก่นักล่าอาณานิคมบางส่วนเพื่อแลกกับส่วนใหญ่ให้คงอยู่ ซึ่งเป็น “ยุคล่าอาณานิคม”

6. มีการฟุ้งเฟ้อเลียนแบบตะวันตก เป็นยุคเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจ ทำลายแผ่นดินทางอ้อม

7. พลเมืองประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพง ผู้คนอดอยากแร้นแค้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

8. มีการลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 ถึงแก่สวรรคต จัดเป็นยุคที่มีการแย่งชิงอำนาจ มีการปฏิวัติ รัฐประหาร

9. มีชาวตะวันตกเข้ามามาก จึงน่าจะเป็นที่มาของคำว่า ถิ่นกาขาว การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก “อะเมซิ่งไทยแลนด์”

10. ประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นยุคที่ยังมาไม่ถึง

3

ซึ่งพอแปลความหมาย ออกมาแล้วเป็นที่น่าแปลกใจว่า คำที่ เจ้าประคุณสมเด็จ ได้เขียนไว้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ตรงกับทุกรัชกาล

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)