ชมการทรงงานของ “กษัตริย์จิกมี” ทำให้รู้ว่าทำไมท่านถึงได้เชิดชู “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ไม่ใช่แค่เราประชาชนชาวไทย ที่ภูมิใจในคำสั่งสอนและเดินตามรอยพ่อ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือ กษัติริย์จิกมี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ก็ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่าง ทรงรัก เคารพและชื่นชมพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศด้วยแนวทางคล้ายกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

suphisara4

วันนี้ ลองไปชมพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เห็นได้ชัดเลยว่า พระองค์ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เห็นกษัติริย์จิกมีทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งพระราชหฤทัยและพระวรกายเช่นนี้แล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่า เพราะเหตุใดพระองค์ถึงทรงรักในหลวง รัชกาลที่ 9 ไม่ต่างจากพสกนิกรชาวไทยเลยทีเดียว

suphisara3

suphisara2

suphisara1