ฉันขอกินน้ำได้ไหม “ยายเล็ก” 1 ในเรื่องเล่าที่ซาบซึ้งและตรึงใจของ “พ่อหลวง”

อีกหนึ่งเรื่องเล่าของยายเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ใครๆ ก็มิอาจลืมได้เลยจริงๆ กับการที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนิน จ. สุโขทัย และ เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พระองค์ทรงปฏิบัติได้อย่างไม่ถือพระองค์เลย และทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชา จนเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ตลอดมา

1

ย้อนเหตุการณ์ เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2501 ขณะที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้น ในหลวงทรงมีรับสั่งสอบถามคุณยาย “เล็ก เปล่งเสียง” อายุวัย 90 ปี เป็นชาวบ้าน ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งคุณยายเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ มาตั้งไว้หลายถัง เผื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายน้ำจะได้ดื่มน้ำกัน แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่า พระองค์จะตรัสกับคุณยาย ว่า “ยายจ๋า ฉันขอดื่มน้ำในถัง สักแก้วได้ไหม

2

คุณยายก็ทูลฯ ตอบว่า “ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นน้ำธรรมดาด้วย” ในหลวงก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์ก็ตรัสกับคุณยายเล็ก ว่า “ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละ” จากนั้นพระองค์ทรงตักน้ำฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัสว่า “น้ำฝนเย็นสดชื่นดี และ ยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย”