ข้อมูลดีๆ ที่ต้องเก็บไว้เล่าสู่ลูก-หลานฟัง!! ลำดับพระญาติตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๑๐ องค์ปัจจุบัน

ข้อมูลดีๆ ที่ควรทราบ…สำหรับประชาชนชาวไทยเป็นเรื่องที่ควร ต้องเก็บไว้เล่าสู่ลูก-หลานฟัง ลำดับพระญาติตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๑๐ องค์ปัจจุบัน

n20160323120606_73532

รัชกาลที่ ๑.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๒
รัชกาลที่ ๒.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๓ และ ๔
รัชกาลที่ ๓.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๔.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๕.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๖ และ ๗
รัชกาลที่ ๕.. เป็นปู่ รัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๖.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๗
รัชกาลที่ ๖.. เป็นลุง รัชกาลที่ ๘ และ ๙
รัชกาลที่ ๗.. เป็นอา รัชกาลที่ ๘ และ ๙
แต่พ่อ ของรัชกาลที่ ๘ และ ๙ ไม่ได้ ขึ้นครองราชย์ เนื่องจาก เสียชีวิต ไปก่อนหน้านั้น
รัชกาลที่ ๘.. เลยขึ้น เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ
รัชกาลที่ ๘.. เป็น พี่รัชกาลที่ ๙
รัชกาลที่ ๙.. เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ต่อ จน ๗o ปี แห่งการครองราชย์ พระชนมายุ ๘๘ พรรษา
รัชกาลที่ ๙.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๑o

14732371_792647660873176_5317502911224718331_n

Credit : Benyapha Jinnadilok