คลิปสุดซึ้ง!! ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อถวาย “่พ่อหลวง” สะท้อนมุมมอง-ความประทับใจของคนต่างชาติที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทย

คลิปสุดซึ้ง!! เกิดขึ้นจากโครงการ Our King Project ได้จัดทำ Music Video ชุดพิเศษ โดยนำภาพในหลวง ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นำมาเผยแพร่ในโครงการ Our King Project เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงทำให้กับประชาชนคนไทย แม้ว่าที่ไปจะกันดารมากเพียงใด ท่านก็ยังเสด็จไปเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีที่ทำกินให้พ้นจากความทุกข์ยาก บทเพลงเพื่อพ่อ ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมองและความประทับใจของคนต่างชาติที่มีต่อในหลวงของเรา
โดยเพลงนี้มีชื่อว่า Love Eternally (เพื่อพ่อตลอดไป) ขับร้องโดย EWING นักดนตรีหนุ่มจากอังกฤษผู้โด่งดังในวงการเพลงอิสระเมืองอังกฤษ ที่มีโอกาสเข้ามาบันทึกเสียงเพลงในประเทศไทยเมื่อปีก่อน จนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า OurKingLoveEternally

bandicam-2016-10-16-18-52-40-553

.

bandicam-2016-10-16-18-54-31-218

.

bandicam-2016-10-16-18-54-58-358

.

bandicam-2016-10-16-18-55-03-022

.

bandicam-2016-10-16-18-55-12-997

.

bandicam-2016-10-16-18-55-55-030

.