กองข่าว “สำนักพระราชวัง” แจงไม่ได้ยกเลิกพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ยันใช้ได้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสื่อมวลชน

จากกรณีที่มีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบเรื่องการออกพระนาม โดยยกเลิกการใช้พระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” นั้น

s__65675282

ซึ่งทางสื่อมวลชนต่างๆได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง กล่าวว่า กองข่าวสำนักพระราชวังไม่ได้ออกประกาศดังกล่าว เพียงแต่มีสื่อมวลชนโทรศัพท์มาสอบถามว่าสามารถเรียกพระนามอย่างไรให้ถูกต้อง จึงตอบไป ดังนี้

พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

หรือใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ทั้งนี้ ในส่วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ก็สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสื่อมวลชน