ลูกๆฟังไว้!! เมื่อพ่อหลวงทรงถูก”หลวงพ่อพระราชพรหมยาน” ถามถึงเรื่อง “คำนินทาและสรรเสริญ” ท่านทรงตรัสไว้น่ายกย่องเอาแบบอย่างยิ่งนัก

ฟังกันไว้ !! เมื่อหลายๆคนที่ถูกกล่าวว่าร้ายนินทาต่างๆนาๆ ลองฟังเรื่องนี้ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) กล่าวถึงน้ำพระทัยของในหลวง…ไม่ทรงสะเทือนในคำนินทาและสรรเสริญ

1

‘น้ำพระทัยของในหลวง…ไม่ทรงสะเทือนในคำนินทาและสรรเสริญ’
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมมาพุทธเจ้าตรัสว่า “นัตถิ โลเก อนินทิโต” ซึ่งแปลเป็นใจความว่า “คนไม่ถูกนินทาเลย ไม่มีในโลกนี้”

ฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้ว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชานิกรของพระองค์เพียงใดก็ตามที พระราชจริยาวัตรของพระองค์ ก็ย่อมไม่เป็นที่ที่ถูกใจของบุคคลบางพวก บางคณะ อาจจะมีอยู่

ในครั้งหนึ่ง อาตมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ จึงได้ทูลถามพระองค์ว่า “แล้วมหาบพิตร มีความรู้สึกยังไง ในเมื่อคำนินทาปรากฏขึ้น”

พระองค์ก็ตรัสว่า “เรื่อย ๆ ขอรับ”

ก็หมายความว่า ใครจะว่ายังไงก็ช่าง ความดีหรือความชั่วที่จะมีขึ้นได้อาศัยการกระทำเป็นสำคัญ แล้วเมื่อเราทำความดีแล้วใครจะว่าชั่ว เราก็ไม่ชั่วไปตาม ถ้าเราทำความชั่ว ใครจะสรรเสริญว่าดี เราก็ไม่ดีไปตาม

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a4%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b3-0

ถือตามหลักพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า “นินทา ปสังสา” ขึ้นชื่อว่า นินทาและสรรเสริญ เป็นของธรรมดาของโลก ไม่หนักใจในคำนินทาและสรรเสริญ เพราะไม่มีความสงสัย

นี่เป็นอันว่าน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ทรงสะเทือนในคำนินทาและสรรเสริญ ก็ทรงอุเบกขาเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ (ประมาณปี ๒๕๓๓) อาตมาจะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงอยู่ในด้านของพรหมวิหาร ๔ ก็เห็นว่าจะไม่มีผล เพราะว่าความดี ๔ ประการนี้ พระองค์ทรงมีแล้วเรียบร้อยทุกประการ

ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคำสอนดีๆ อีกเรื่องที่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) ได้กล่าวไว้ และถ้าเมื่อทุกคนทำดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลกับคำนินทาหรือคำสรรเสริญใดๆทั้งสิ้น