พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้เล่าบันทึกความทรงจำเรื่อง “การสื่อสารของในหลวง” กับคำว่า “ติ๊ก่อ” จนพระองค์ต้องรีบวางสายด่วนเพราะชาวจีนเข้าใจผิด

1

.

hl744

พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในบันทึกความทรงจำ “เรื่อง การสื่อสารของในหลวง”

“มีเกร็ดขำขันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์อยู่เรื่องหนึ่ง คือ มีโทรศัพท์เลขหมายหนึ่งที่ ทศท. ถวายทรงใช้งานในห้องทรงงานส่วนพระองค์ เข้าใจว่า เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่เลิกสัญญาเช่ากับร้านคนจีน จึงมักจะมีผู้โทรเข้าไปที่เลขหมายนี้อยู่บ่อยครั้ง พูดภาษาจีนบ้าง ภาษาไทยบ้าง

พระองค์ได้รับสั่งเล่าให้ผมฟัง ผมจึงกราบบังคมทูลว่า เพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าเลขหมายนี้ใช้งานส่วนพระองค์ เมื่อมีผู้โทรศัพท์หลงเข้ามาอีก ขอให้รับสั่งตอบเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วไปว่า “ติ๊ก่อ” (แปลว่าที่ไหนนั่น) ดังนั้นในโอกาสต่อมา เมื่อได้มีคนจีนโทรศัพท์เข้ามาที่เลขหมายนั้นอีก พระองค์จึงได้รับสั่งเป็นภาษาจีนตามที่ผมถวายคำแนะนำไว้…

ปรากฏว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาได้ยินพระสุรเสียงที่รับสั่งไป เกิดความเข้าใจว่าเป็นคนจีนด้วยกัน เลยพูดภาษาจีนตอบออกมาอีกยาวเหยียด พระองค์จึงต้องรีบวางโทรศัพท์”

และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆ ที่ต้องนำมาเสนอกันอีกครั้ง เพราะพระองค์ท่านยังมีเรื่องราวดีๆ ให้ทุกคนได้เดินตามรอยท่านต่อไป ช่วยกันทำความเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ กันนะครับ