ด่วน!! สถานะการณ์ “เขื่อนทับเสลา อุทัยธานี” น้ำล้นแล้ว ต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดอุทัยธานี บริเวณสันเขื่อนทับเสลา เขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่ อ.ลานสัก ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นถึงขั้นล้นสปิลเวย์(ทางน้ำล้น) โดยมีปริมาตรเก็บกักขณะนี้ทั้งสิ้น 160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเขื่อนทับเสลามีระดับน้ำไม่เคยเต็มเขื่อนมาหลายปีแล้ว โดยปี 2554 ระดับน้ำในเขื่อนได้ล้นเขื่อน จนไหลไปท่วมไร่นา และบ้านเรือน ที่อยู่ด้านล่าง

page003

เมื่อคืนที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกน้ำไหลหลากลงเขื่อน 2.77 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินปริมาตรเก็บกักน้ำ ทำให้น้ำสันเขื่อน เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ช่วยอีกทางหนึ่ง เพื่อระบายน้ำไปทางตอนล่าง ลงสู่ลำห้วยทับเสลา ทำให้ในลำห้วยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงพื้นที่หรือคูคลองธรรมชาติในเขต อ.ลานสัก อ.ทัพทัน อ.หนอฉาง อ.หนองขาหย่าง และ อ.เมือง จ.อุทัยธานี อีกทอดหนึ่ง

201610151717574-20041020185849-696x391

หลังจากมีข่าวปริมาณน้ำในเขื่อนทับเสลาน้ำล้นเขื่อน ชาวบ้านที่อยู่ทางตอนล่างท้ายเขื่อน เดินทางมาดูสถานการณ์น้ำ ด้วยความกังวล เพราะมีผู้ไปกระจายข่าวให้เร่งเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง แต่พอมาดูแล้วปริมาณน้ำยังไม่มากเหมือนกับปี 2554