เคยรู้ไหม?! “พระราชดำรัสของในหลวง” ด้านหลังแบงค์ มันมีความหมายสื่อถึงประชาชนของท่าน อ่านแล้วขนลุก

ธนบัตรในประเทศไทย เริ่มมีการใช้ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการใช้ “เงินกระดาษ” เป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” ใช้คำว่า “หมาย” เรียกแทน โดยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2396

15thseries-1000baht-banknotebck

หากแต่ตอนนี้ธนบัตรไทยได้ออกมาถึงรุ่นล่าสุดเป็นแบบที่ 16 แล้ว จะมีใครสังเกตไหมว่า ธนบัตรบางรุ่นนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ และพระราชกรณียกิจต่างๆ หรือเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลนั้นๆ แล้ว บางแบบยังมี พระบรมราชโองการ พระราชดำรัส หลังธนบัตรไทย ที่มีคุณค่ามากอีกด้วย  วันนี้จะขอนำธนบัตรรุ่นที่มี ( หมายถึงที่ผู้เขียนได้มีเก็บไว้ตอนนี้) พระบรมราชโองการ พระราชดำรัสมาลองให้อ่านกันครับ

ใบที่ 1 ธนบัตรใบละ 20 บาท แบบที่ 15  ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่สำเพ็ง และภาพสะพานพระราม 8

2013-06-22-11-55-48

ข้อความด้านหลังธนบัตร เขียนว่า “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความสุจริตและถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมือง ก็จะผ่านพ้นไปได้”

2013-06-22-11-56-10

ใบที่ 2 ธนบัตรใบละ 100 บาท แบบที่ 15 (รุ่น 1)  ด้านหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์และภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

2013-06-22-11-56-46

ข้อความด้านหลังธนบัตร เขียนว่า “การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้”

2013-06-22-11-56-59

ใบที่ 5 ธนบัตรใบละ 500 บาทแบบที่ 14  ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงเขาแก่นจันทร์ จ.ราชบุรี และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอัมพวันเจติยาราม  จ.สมุทรสงคราม

14thseries-500baht-banknotebck

ข้อความด้านหลังธนบัตร เขียนว่า ” ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี” เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1

2013-06-22-11-57-59

ใบที่ 5 ธนบัตรใบละ 1000 บาทแบบที่ 15  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

15thseries-1000baht-banknotebck

ข้อความด้านหลังธนบัตร เขียนว่า “เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัว”

2013-06-22-07-23-10