เทียบชัดๆ ให้โลกตะลึง!! “ภาพก่อนและหลัง” การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยกทม. บอกเปลี่ยนไปมากคิดว่าอยู่เมืองนอก

สุดตลึง !! นี้คือภาพก่อนและหลังที่จะมีการจัดการระเบียบเรียบร้อย ของพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร บริเวณสยาม  ต้องขอบอกเลยว่า อย่างกับเมืองที่พรึ่งสร้างมาใหม่ ผิดหูผิดตาไปจากเดิมมากๆ  ไปดูภาพก่อนเเละหลังกันเลยครับ

993003-img-s3je69-0

993003-img-s3je6c-1 993003-img-s3je6e-3 993003-img-s3je6f-4 993003-img-s3je6n-5

เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มมีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 

993003-img-s3je7k-15p 993003-img-s3je71-7p 993003-img-s3je76-9p 993003-img-s3je77-10p