คนไทยทำงามหน้า!! เกาหลีขึ้นป้ายประจานคนงานลักลอบเข้ามาสร้างความสกปรก-เดือดร้อนทั่วประเทศ

559000010418201

เป็นเรื่องที่น่าอายระดับประเทศอีกเรื่องนะครับ สำหรับเรื่องที่พบป้ายประจานจากตำรวจเกาหลี และตลาดพระราม ซังอึนเฮ ซึ่งสมาชิกทางทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า @IamNaZza ได้โพสต์ภาพป้ายภาษาไทยที่ติดอยู่ในกรุงโซลใจความว่า “คนที่ไม่มีวีซ่า ถ้ามอบตัวกลับไทย จะไม่มีข้อยกเว้นในการเข้าเมืองอีก ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องได้นับการลงทะเบียนรถยนต์และทำประกันรวม… ใครที่ครอบครองของมีคมที่เป็นอันตราย และการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่เป็นทาง การปัสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง ต้องเสียค่าปรับ ..กรมการตำรวจเมืองฮวาซอง”  

ต่อมา กระทรวงยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขยายเวลาโครงการเดินทางออกนอกประเทศโดยความสมัครใจ (Voluntary Departure of Aliens) สำหรับคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในสาธาราณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย ต่อไปอีก 3 เดือน จากกำหนดสิ้นสุดโครงการเดิมในวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นสิ้นเดือนธันวาคม 2559 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการถูกขึ้นชื่อในบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่านด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน และบัตรโดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2559 มีผู้เดินทางออกนอกประเทศภายใต้โครงการฯ ประมาณ 28,000 คน

bandicam-2016-10-06-17-56-59-676