สถิติโลก!! “กินเนสส์” บันทึกสะพานตัวต่อเลโก้ ที่รถยนต์สามารถวิ่งข้ามได้จริงๆ จะระทึกขนาดใหนมาดูกัน

สถิติโลกใหม่ ! เมื่อ ‘Guinness World Record’ บันทึกให้ ‘สะพานเลโก้’ เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างด้วยตัวต่อเลโก้ ต้องใช้ส่วนประกอบถึง 500,000 แสนชิ้น ที่ทำขึ้นแล้วรถยนต์สามารถข้ามผ่านได้จริงๆ

สะพานนี้จำลองการออกแบบของสะพาน ‘London’s Tower Bridge’ สะพานข้ามแม่น้ำในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การก่อสร้างสะพานนำหลักของวิศวกร มาผนวกเข้ากับชุดตัวต่อเลโก้ ซึ่งต้องใช้ส่วนประกอบกว่า 5 แสนชิ้น จึงทำให้สะพานเลโก้ เป็นสะพานแห่งแรกที่รถยนต์ข้ามผ่านได้จริง และใช้ตัวต่อเลโก้มากที่สุดในโลก

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

ไม่น่าเชื่อเลยว่า เลโก้ที่เด็กๆต่อเล่นกันเป็นรูปร่างต่างๆ จะสามารถเป็นสะพานที่ใช้รถยนต์ขับผ่านได้จริง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีวิศวกรที่ชำนาญและช่างที่มีประสบการณ์ด้วย นะครับ