ประชาชนถึงกับขนลุก!! “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ” ทรงโพสต์ถึง “สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่” ฟังแล้วสุดตื้นตัน ท่านคือที่สุด สาธุ

C4KHKHgUYAEStCj

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax เป็นภาพของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ที่ได้รับการโปรดสถาปนาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็น สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ พร้อมกับข้อความว่า…“เราได้มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสกราบท่านอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เวลาทำบุญให้น้องพุ่ม เพราะอัฐิของน้องพุ่มบรรจุอยู่ที่นั่น ท่านเมตตาใจดีมาก สาธุ”

Screenshot (89)

ภาพจาก Twitter @ARMdhiravath