ดราม่า สดๆร้อนๆ!! หัวหน้านิสิตฯ ระดับตัวพ่อ “เนติวิทย์” ตั้งโต๊ะคัดค้านเรื่องยกเลิกใส่ชุดนศ.นอกห้องเรียน ที่จุฬาฯ งานนี้มีงัด “แก้ตรงจุดมั๊ยถามใจดู?”

โผล่ป่วนจุฬาฯ !! กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกลุ่มขอให้ยกเลิกการบังคับให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบนอกบริเวณห้องเรียน และแน่นอนว่างานนี้จะขาดพ่องานอย่าง เนติวิทย์ไม่ได้เลย

3

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯบริเวณรอบๆคณะฯ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณนอกห้องเรียน ที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนแต่อย่างใด

1

ในนามของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎการบังคับให้นิสิตจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบทั้งใน และนอกห้องเรียน เห็นว่าการบังคับให้นิสิตจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบภายนอกห้องเรียน เป็นการบังคับที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ได้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้น รวมถึงเป็นบริเวณที่นิสิตจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของตนเอง จึงไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องสวมใส่ชุดนิสิตถูกระเบียบในบริเวณนี้ การบังคับดังกล่าวยังเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ชีวิตของนิสิตเป็นอย่างมาก และตัวนิสิตเองก็ย่อมมีวุฒิภาวะมากเพียงพอต่อการตัดสินใจในการแต่งกายของตนเอง และการบังคับใช้และการตรวจตราโดยกฎดังกล่าวยังเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าไปอย่างเกินความจำเป็น นอกจากนี้ การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมก็อย่างหนึ่ง แต่วัฒนธรรมขององค์กรนั้นควรเกิดขึ้นจากหลายๆภาคส่วนร่วมกัน มิใช่วัฒนธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนเพียงกลุ่มเดียว และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงได้ไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ในสังคมอุดมศึกษา วัฒนธรรมของสังคมแห่งการอุดมปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ควรเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย เคารพในทางเลือก ความคิดสร้างสรรค์และสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

2

จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเลิกการบังคับให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบบริเวณนอกห้องเรียน

เรื่องแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะ เพราะเรื่องบางเรื่องก็ควรที่จะเคารพกฏหมายของสังคมนั้นๆ เรียนจบแล้วเชื่อว่าทุกคนคงอยากกลับไปใส่ชุดนักศึกษา แต่นี่ก็เป็นความคิดของบุคคลบางส่วนเท่านั้น แต่ใครจะคิดอย่างไรนั้นถ้าไม่ผิดกฏหมาย กฏระเบียบก้ไม่เป็นไรนะคะ