กราบหัวใจคุณตา(เด็กวัด)วัย 73 ปี!! สละเวลาส่วนตัวซ่อมถนนพุพังในหมู่บ้านนาน 7 ปี พอได้ฟังเหตุผลที่คิดถึงคนอื่นก่อนแบบนี้ อยากให้แยกร่างอีกสัก 100คน

Screenshot (5322)

นายสุชีพ หรือตาฉุย คงวิสุทธิ์วงศ์ อายุ 73 ปี ชายชราผู้มีจิตอาสานำ นำรถเข็นคู่ใจออกจากวัดชมพูพล (วัดห้วยใหญ่) จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อทั่วทั้งหมู่บ้าน

Screenshot (5321)

โดย นายสุชีพ เล่าว่าตนเองอาศัยกุฎิวัดเป็นที่อยู่อาศัยมานานกว่า 20 ปี ไม่มีลูกเมียและคอยช่วยทำงานในวัด รวมถึงงานที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ในชุมชน แต่ที่ทำอยู่เป็นประจำหลังจากเสร็จงาน คือจะถือจอบพร้อมรถเข็นไปขุดดินเหนียวและหินกรวด ออกตระเวนซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านทุกวัน

Screenshot (5318)

โดยทำมานานกว่า 7 ปีแล้ว เพราะรู้สึกว่าถ้าทางสัญจรลำบากชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย หรือหากมีผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะเดินทางไปหาหมอได้สะดวกขึ้น และที่สำคัญคือนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ อาจจะได้รับอันตรายจากหลุมบ่อบนถนนในหมู่บ้านได้ จึงพยายามหาดินมาถมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้าน โดยถือคติว่า “ผมยอมลำบากคนเดียว แต่ให้คนอื่นสบายก็คุ้ม”

ด้านพระกลฺญาโน พระลูกวัดชมพูพล เล่าว่าตาฉุย ถึงจะอายุ 73 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย จะคอยทำทุกอย่างไม่เคยหยุดหรือบ่นว่าเหนื่อยเลย และเป็นคนดีมากชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคน ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตาฉุยเป็นคนดี และมีน้ำใจที่น่ายกย่อง