ถกเรื่องนี้กันหนักมาก!! หลังเพจทนายดัง เปิดข้อกฎหมาย “แบ่งขายบุหรี่ ชี้มีโทษปรับ 2 หมื่น” พ่อค้า-แม่ค้า เตรียมรับความซวย

จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ ทนายคู่ใจ ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลว่า การแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนของพ่อค้าแม่ค้าร้านของชำ มีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่แสดงฉลากที่หีบห่อ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท จึงมาประกาศเตือนด้วยความห่วงใย ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ล่าสุด (26 มกราคม 2560) ฝ่ายกฎหมาย กระปุกดอทคอม ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้ข้อมูลว่า หากตีความตามตัวบทแล้ว มองว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ที่จะลงโทษผู้ขายบุหรี่แยกเป็นมวน (จากซอง) ตามมาตรา 13 ที่กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากที่หีบห่อนั้น ไม่น่าจะถูกลงโทษปรับตามมาตรา 22 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท แต่อย่างใด

ทั้งนี้การตีความกฎหมายนั้นต้องตีความไปถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายด้วยว่า กำหนดกฎหมายนี้มาเพื่ออะไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ นี้ น่าจะต้องการควบคุมการผลิตยาสูบ เพื่อให้รัฐได้เก็บค่าธรรมเนียมและภาษีจากบุหรี่ และร้านค้าที่จะจำหน่ายบุหรี่นั้น จะต้องได้รับอนุญาตในการจำหน่ายเสียก่อนจึงจะขายบุหรี่ได้ และขายบุหรี่ที่เสียภาษีอากรโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น

ดังนั้นการที่ร้านขายของชำแบ่งขายบุหรี่แบบแยกเป็นมวนให้แก่ผู้ซื้อ โดยแบ่งจากซองบุหรี่ที่แสดงฉลากคำเตือนบนหีบห่อชัดเจน ผู้ขายจึงไม่น่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 13 นี้ คาดว่ากฎหมายน่าจะออกมาควบคุมผู้ขายที่ขายบุหรี่เถื่อนมากกว่า

a1_53-vert

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ติดต่อไปยัง กรมสรรพสามิต (สายด่วน 1713) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ผู้ขายบุหรี่แบบแยกมวนนั้นจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ตามที่เพจนั้นกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งทางกรมสรรพสามิต ตอบว่า ผู้ขายไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ มาตราดังกล่าวแต่อย่างใด หากจะผิดก็อาจจะผิดตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ มากกว่า ถ้ากฎหมายได้บัญญัติเป็นความผิดไว้

a3_32-vert

ส่วนเรื่องการกำหนดอายุผู้ซื้อบุหรี่ ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 หรือ 20 ปีซื้อ และการห้ามขายบุหรี่แยกซองนั้น ในขณะนี้อยู่ในระหว่างร่าง พ.ร.บ.ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ในปัจจุบัน

เป็นอันกระจ่างนะคะ ว่าขายบุหรี่แบบแยกมวนจากซองได้ ไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ มาตราดังกล่าวแต่อย่างใด