สุดยอดเลย!! “น้องแนน” พิการมาแต่เกิด แต่เธอยอมปฏิเสธทุนของมหาลัย ถ้ารู้เหตุผลต้องกราบใจ

“น้องแนน”ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง นิสิตหญิงชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แขนทั้ง 2 ข้างและขามาตั้งแต่กำเนิด ถึงแม้เธอจะเป็นแบบนี้ แต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อ ทั้งยังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนเธอได้รับรางวัล เกรดเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปี (3.67) ของสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และน้องแนนปฏิเสธทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจากทางมหาวิทยาลัย และเลือกที่จะทำงานพิเศษ ที่โรงแรม swutel ของ มศว เพื่อเป็นรายได้ทุนการศึกษา และนอกจากนี้น้องแนนยังเป็นนักกิจกรรมตัวยงอีกด้วย

1

 

4

 

2

3

5

6