ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้เฮ!! แบงค์เตรียมมอบของขวัญ “คืนดอกเบี้ยเกษตรกร” ประวัติชำระดี มีหนี้รายละ 3 แสน รวม 2.2 ล้าน

ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้เฮ!! ธนาคาร ธ.ก.ส. เตรียมมอบของขวัญให้กับเกษตรกร ในโครงการ “คืนดอกเบี้ยเกษตรกร” ประวัติชำระดี ในไม่ช้านี้ รอบที่สามจ่ายไม่เกิน เดือนมีนาคม 2560 เกษตรกรรอรับให้ดี สำหรับคนที่มีประวัติชำระดีเท่านั้นนะ

1

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ประกอบด้วย   โครงการ “ชำระดี มีคืน”  โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มาชำระหนี้ธนาคาร ไม่เกินรายละ 300,000 บาท จำนวน 2.2 ล้านราย รวมต้นเงินคงเหลือ 272,000 ล้านบาท

เตรียมจ่ายรอบแรก 1,200 ล้าน เดือน ม.ค.60 ให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ตั้งแต่ พ.ย.-ธ.ค.59 …รอบที่ 2 ลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม–มีนาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 2,600 ล้านบาท และลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน–ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1,900 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย โดย ธ.ก.ส.มุ่งเน้นให้เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นลูกค้าที่ดีและมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การเกษตรที่มีความยั่งยืน

2

และนอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดเงินสดข้ามเขตที่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 3มกราคม 2560 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วย