ลูกหนี้ธ.ออมสินเช็คด่วน!! ครม.อนุมัติของขวัญปีใหม่ “คืนเงินดอกเบี้ย30%” ใครเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้? รับไปเลย

ครม.อนุมัติของขวัญปีใหม่ “คืนเงินดอกเบี้ย30%” ลูกหนี้ธนาคาร ออมสิน ใครเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้? รับไปเลย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้รายย่อยของธนาคารออมสิน โดยจะต้องเป็นลูกหนี้เงินกู้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท ประกอบอาชีพอิสระ มีการส่งชำระเงินกู้เป็นรายเดือน ไม่เป็นลูกหนี้ที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดี คือตั้งแต่ศาลประทับรับฟ้อง มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีในช่วง 12 เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค. 2559-พ.ย. 2560

logo-nav

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้ชำระในรอบ 12 เดือนดังกล่าวให้ลูกหนี้ในอัตรา 30% ของเงินดอกเบี้ยที่ชำระให้ธนาคาร โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือนำไปหักเงินต้นคงเหลือให้ลดลง

นอกจากนี้ กรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระและตัดหนี้สูญไปแล้ว ธนาคารจะช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะต้นเงินกู้ โดยขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นเวลาคงเหลือตามสัญญากู้เกินกว่า 10 ปี ให้ใช้เวลาคงเหลือเป็นระยะเวลาของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และพักดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยปกติในช่วงเวลาที่ผิดนัดด้วย

money1

ขณะเดียวกัน เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไข 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระไว้ให้ และคืนดอกเบี้ยที่จ่ายในรอบ 12 เดือนให้ 30% เพื่อนำไปลดดอกเบี้ยปกติที่พักไว้ ส่วนดอกเบี้ยที่พักไว้คงเหลือให้ชำระในเวลาไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินระยะเวลาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สำหรับลูกหนี้เงินกู้เดิมที่มีบัญชีเงินกู้ในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคารออมสินปี 2557-2558 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน รวมถึงโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน หากต้องการจะเข้าโครงการนี้ ต้องออกจากโครงการเดิมก่อน และไม่สามารถกลับไปใช้โครงการเดิมได้

n20120726162859_20998

“มาตรการนี้จะช่วยลดภาระให้ลูกหนี้ที่ประวัติชำระดีและช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้ หรือที่ธนาคารตัดหนี้สูญไปแล้วมีโอกาสกลับเข้ามาใช้บริการของธนาคารเป็นตามปกติ และหลังจากนี้จะมีมาตรการที่เป็นของขวัญตามมาอีก คาดว่าเป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” นายกอบศักดิ์ กล่าว