ด่วน!! ปกส. เปิดสิทธิให้ผู้ประกันตน ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนโรงพยาบาล ทำขั้นตอนในเดือนนี้เท่านั้น (เช็ครายละเอียด)

ด่วน!! ปกส. เปิดสิทธิให้ผู้ประกันตน ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล เปลี่ยนได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ม.ค.-31 มี.ค. 2560 นี้เท่านั้น ใครพลาดต้องรอปีต่อไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ยกเลิกคู่สัญญากับ สปส.รีบย้ายสิทธิรักษาพยาบาลด่วน โดยแจ้งที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง

1

.

3

.

4

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า จากกรณีทีโรงพยาบาล 3 แห่งคือ 1. รพ.เปาโล พหลโยธิน 2.รพ.ปิยะมินทร์ และ 3. รพ.รักษ์สกล ไม่ได้เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับ สปส.แล้วนั้น สปส.ก็ได้เปิดให้ผู้ประกันตนที่เคยมีสิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ยังสามารถขอใช้สิทธิในการเปลี่ยนที่รักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. -31 มี.ค. 2560 ซึ่งล่าสุดในปี 2560 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาทั้งหมด 81 แห่ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือที่ www.sso.go.th และโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506ที่