พบแล้ว!! ภาพที่ปรากฏบนธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท ครั้ง “ในหลวง-ราชินี” ประพาส ณ บึงบัวบากง นราธิวาส ปี ๒๕๒๗

nkc5y13395

นี่คือที่มาของ ภาพบนธนบัตรแบงค์ ๑,๐๐๐ รุ่น ๑๔ ที่ผลิตใช้เมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงงานด้วยกันระหว่างเสด็จฯพระราชกรณียกิจ เป็นภาพประทับใจที่ถูกประทับไว้บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท ในรุ่น ๑๔ ภาพนี้เกิดขึ้นที่นราธิวาส พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนที่ อําเภอรือเสาะ บึงบัวบากง เมื่อปี ๒๕๒๗ ซึ่งกลายเป็นรุ่นที่หายากอยู่พอสมควร

kapook_world-967319

ซึ่งการเสด็จประพาสในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงล่องเรือ ในพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแผนที่ ในพระหัตถ์สมเด็จฯ ทรงมีสมุดจดหนึ่งเล่มเสมอ เหตุการณ์วันนั้นเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่หนองบัวบากง

a1021

ห้วงขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงประทับในเรือนี่เอง ที่ต่อมาได้ปรากฏภาพขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประทับในเรือ โดยมีนายนุชเป็นฝีพายอยู่ข้างท้ายลำเรือ

a100

โดยผู้ถ่ายภาพก็คือ นายเคลื่อน เล็มมณี ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ภาพขณะเรือน้อยกำลังกลับเข้าฝั่งหลังจากเสด็จไปทอดพระเนตรบึงบากงเป็นเวลากว่า ๑ ชั่วโมง ได้รับการเผยแพร่เป็นประจำตามสื่อหลากหลายประเภท โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวในสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จนกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำของ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะชาว บึงบัวบากง จังหวัดนราธิวาส

a101