ของขึ้น!! “อ.เฉลิมชัย” อัดยับ “ผู้ว่าแพร่” หลังออกมาแก้ต่าง “ภาพไม่ชำรุด” แถมวงให้ดูจุดเสียหายจะๆ พร้อมสวนกลับประโยคแรง งานนี้คงมีพิจารณาตัวเอง (มีคลิป)

ของขึ้น “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” อัดยับหลัง “ผู้ว่าเมืองแพร่” ออกมาแก้ต่างว่าภาพ “ทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยาก” ไม่ชำรุดนั้น “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ได้ชี้จุดให้ดูพร้อมทั้งวงกลมสีแดงให้ดูด้วยทุกที่ชัดเจน ก่อนจะสวนกลับไปว่าอย่ามาแก้ตัว

1

.

2

.

4

.

5

.

เมือ่เห็นคลิปนี้แล้วคงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ภาพนี้ชำรุดหรือไม่ชำรุด ซึ่งภาพนี้  “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” วาดขึ้นเพื่อมอบให้กับทางราชการและมีการนำไปติดตั้งที่ศาลากลาง จ.แพร่ เมื่อปี 2542 เมื่อ 17 ปีก่อน และเมื่อมาเห็นภาพที่ตั้งใจวาดมา มีรอยขี้นก รอยเปื้อนต่างๆ ถึงกับทนไม่ได้ที่ภาพที่รักยิ่งต้องมีสภาพแบบนี้

เครดิต ทุบโต๊ะข่าว  Amarin TV