ด่วน!! ศตส.แจ้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ และ ร.๑๐ โปรดทำให้ถูกวิธี เช็ครายละเอียด

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้แจ้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ และ ร.๑๐ โปรดทำให้ถูกวิธี ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร เพื่อความเข้าใจเป็นแนวทางร่วมกันดังนี้

1

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายนอกอาคาร ขอให้ใช้ภาพสีเช่นเดิมที่เคยประดับ (ไม่ใช้ภาพขาวดำหรือภาพย้อมสีหม่น) แต่ให้ผูกผ้าขาวดำประดับใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ถูกต้อง งดงาม โดยให้แถบผ้าสีดำอยู่บนผ้าสีขาว และแถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของพระองค์ท่าน รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ภายในอาคาร ให้ประดับไว้ดุจเดิม ไม่ต้องปลดลง และหากมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่กัน ให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร

เมื่อเข้าใจกันเป็นแนวทางเดียวกันแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติให้ถูกต้อง