เฮ้ย เพิ่งรู้?! นอกจากเอกสารเกี่ยวกับคน ที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ เกี่ยวกับรถที่ไม่ใช่ใบขับขี่ ก็สามารถทำใหม่ได้เลย

รู้ไว้ซะนอกจาก เอกสารที่เกี่ยวกับคน ที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ ยังมีเอกสารที่เกี่ยวกับรถที่หายแล้วสามารถไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย แต่อย่าลืมเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปติดต่อนะคะ เช่นบัตรประชาชน

1.สำเนาทะเบียนบ้านหาย โดย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2

2.บัตรประชาชนหาย โดย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

1

3.แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย โดย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4

4.ใบอนุญาตขับขี่หาย โดย ให้นำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และคุณไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็ได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

3

5.บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย โดย ให้ท่านนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง

6.บัตรผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี โดย ให้ท่านนำบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

ก็เป็นความรู้อีกแบบนะคะที่นำมาเสนอให้กับทุกคนได้รู้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ถ้าสิ่งที่กล่าวมาหายก็ไปแจ้งได้เลยค่ะกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องและอย่าลืมเอกสารที่สำคัญที่ต้องนำไปติดต่อด้วยนะคะ