เป็นบุญคนไทยที่ได้ท่านเป็น “พ่อหลวง ร.๑๐” แม้แต่เรื่องประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ราชการ ท่านทรงตรัสให้ทำเช่นนี้ พระหฤทัยช่างงดงาม

เฟสบุ๊คแฟนเพจโพสคำประกาศของ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต เกี่ยวกับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยระบุว่า : ท่านผู่ช่วยราชเลขาธิการเล่าว่ารัชกาลที่ ๑๐ ตรัสว่าการประดับรูปตามสถานที่ราชการ ขอให้ประดับรูป รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จคู่กันเหมือนเดิม และให้ประดับรูปท่านตรงกลางในระดับต่ำลงมากว่าล้นเกล้า ๒ พระองค์. เพราะพระองค์ขอถวายความบังคมสูงสุด ท่านผู้ช่วยราชเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง ชูโต เป็นคนแจ้งให้ผู้เข้ารับประกาศทุกท่านทราบครับ

15400485_684687991701876_8507342428249359222_n