ใครชอบกั๊กที่จอดรถถนนสาธารณะฟังไว้?! ยิ่งมีอุปกรณ์ช่วยคาตาแบบนี้ เชิญโรงพักเสียค่าปรับหลักหมื่นได้เลย

จากแฟนเพจเฟซบุ๊ก@ทนายคู่ใจ ได้โพสต์ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางเก้าอี้จองที่จอดรถ หรือจองที่ริมถนน ระบุ “ห้ามวางของกั๊กที่จอดรถฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1หมื่นบาทแหนะ!!”จนเกิดการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปเป็นจำนวนมากนั้น

bandicam-2016-12-05-14-57-21-739

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เจ้าของเพจ@ทนายคู่ใจ ได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายดังกล่าวว่า ปกติเราคงจะเห็นภาพการนำสิ่งของหรือเก้าอี้มากั๊กที่จอดตามริมถนนกันจนเป็นภาพที่ชาชินกันไปแล้ว แต่ในด้านกฎหมายนั้น การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่เข้าข่ายความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19 ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วางหรือกองวัตถุใดๆบนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งตามมาตรา 57 ระบุผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวได้ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลท้องที่ตนเองได้ทันที ซึ่งการกระทำดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดตามอาญามาตรา 385  ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

bandicam-2016-12-05-14-57-51-807

นอกจากนี้ ถ้าเป็นการจอดขวางทางเข้าออกหน้าบ้าน ยังไม่มีกฎหมายที่รับรองชัดเจนนัก เป็นแต่เพียงมารยาททางสังคมที่พึงระลึกว่าผู้อื่นจะเดือดร้อน แต่หากเจ้าของรถคันนั้นมักจะจอดอยู่เป็นประจำ หรือมีการมาตั้งแผงลอยกีดขวางก็ตาม ในประมวลกฎหมายอาญา หมวดลหุโทษ มาตรา 397 ระบุไว้ว่า ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า เจ้าของบ้านต้องแจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการกระทำดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆจงใจทำให้เดือดร้อน แต่หากเจ้าของบ้านพบว่าจอดขวางอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีการแจ้งเรื่องเป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ก็คงไม่อาจดำเนินการให้ได้ ตรงจุดนี้ต้องระวังให้ดี เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ข้อกฎหมายแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งผู้จอดและผู้กั๊กที่ ถ้ามีน้ำใจให้แก่กันจะได้ไม่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทขึ้น และก็ไม่ต้องมาเสียเงินค่าปรับกันอีกด้วย