ภาพหาดูยาก!! เผยความรักความผูกพัน “ในหลวง ร.๑๐” และพระพี่เลี้ยง แม้ยามเจ็บป่วยท่านทรงดูแลไม่ถือพระองค์ ทรงพระเจริญ

เปิดภาพหาดูยาก !! ความรักความผูกพัน ระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 10 และพระพี่เลี้ยง แม้ยามเจ็บป่วยท่านทรงดูแลถึงที่โรงพยาบาลโดยไม่ถือพระองค์  โดยเรื่องนี้เปิดเผยโดย เพจรักสยาม ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือเก่า

bandicam-2016-12-03-09-29-49-220

.

3

เพจ รักสยาม หนังสือเก่า รับซื้อขายหนังสือเก่า หนังสือสะสม หนังสือโบราณ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายหนังสือเก่า หนังสือโบราณ ได้เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และคุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง โดยอ้างอิงจาก คำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล

bandicam-2016-12-03-09-30-43-453

โดยระบุว่า  พระพี่เลี้ยงพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับ คุณวิไล อมาตยกุล (ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.4) พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

bandicam-2016-12-03-09-29-08-547

.

bandicam-2016-12-03-09-30-16-590

.

bandicam-2016-12-03-09-26-55-621

.

1

ทั้งนี้ คุณวิไล อมาตยกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2461 เป็นธิดาของร้อยเอกหลวงวิฑูรสถลกิจ กับนางเรียง อมาตยกุล เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาล จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 10 ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางด้านทหารอย่างเชี่ยวชาญ และมีความสามารถอย่างมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ